Viesturs Bulāns: Uzņēmuma tēls sākas ar rūpēm par darbiniekiem

Ikviena uzņēmuma zīmols un tēls sākas ar rūpēm par komandu un darbiniekiem. Tieši darbinieki ir īstenie zīmola vēstneši – tas, vai viņi lepojas ar vietu, kurā strādā, vai ne. Aizvien vairāk uzņēmumos, kā arī valsts iestādēs to apzinās, veltot laiku un citus resursus darbinieku izaugsmei un labbūtībai, vienlaikus aizvien ir daļa uzņēmumu, kuros komandas nozīme un vērtība joprojām netiek pienācīgi novērtēta. Taču tieši komanda ir panākumu atslēga, bet uzņēmuma vadītāji ir kā dārznieki, kuriem jārūpējas un jārada visi nepieciešamie apstākļi, lai darbinieki augtu un attīstītos. Mūsdienās vadītājs ir iespējotājs.

Apziņa, ka darbs ir svarīgs un jēgpilns

Līderu kompetenču grozs mūsdienās ir būtiski mainījies. Vadītājam ir jābūt piemēram dažādās lietās, jāspēj rūpēties par komandu un motivēt, apliecinot, ka katra ieguldījums ir svarīgs un jēgpilns. Ir jāpazīst sava komanda, un tas nozīmē ne tikai formālas pārrunas reizi gadā, bet atklātu, uz abpusēju uzticēšanos balstītu attiecību veidošanu.

Cilvēkiem kā sociālām būtnēm ir svarīga atzinība

Pandēmija ir mainījusi mūsu vēlmes un vajadzības, kas saistītas ar darbu. Piemēram, nepieciešamību pēc klātienes darba – birojs aizvien vairāk kļūst par vietu, kur satikties un socializēties ar saviem kolēģiem. Tāpat aizvien vairāk tiek novērtēta iespēja strādāt no jebkuras vietas un apvienot – daļu laika strādāt no biroja, daļu no mājām, kafejnīcas vai kādas citas vietas. Uzsvars tiek likts uz mērķu sasniegšanu – neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks tiek pavadīts uz vietas, un nevienam nav iebildumu vai pārmetumu.

Mainās arī lietas, kas motivē darbiniekus, atalgojums vairs nav noteicošais. Patiesībā nauda ir tikai higiēnas jautājums, tā nav ilgtermiņa motivācija. Ja darbinieks nejutīsies lietderīgs, izjutīs diskomfortu darba vidē un kolektīvā, algas pielikums palīdzēs tikai īstermiņā, iespējams, vien dažus mēnešus. Mēs, cilvēki, esam sociālas būtnes, tāpēc mums ir svarīga ne tikai komunikācija, bet arī atzinība, t.sk. arī profesionālajā vidē. Ikvienam no mums ir nepieciešama apziņa un apstiprinājums, ka mūsu darbs ir svarīgs, vajadzīgs un – pats galvenais – jēgpilns. Tieši tas motivē darīt vairāk, attīstīties un profesionāli pilnveidoties.

Reālas, nevis tikai mājaslapā ierakstītas vērtības

Lai uzturētu šīs vērtības uzņēmuma vidē, vērts padomāt par dažādu tradīciju ieviešanu, kas vienlaikus saliedē komandu un sniedz iespēju izvērtēt paveikto un iezīmēt nākotnes plānus. Lielisks veids, kā pateikties komandai un izcelt tos, kuri snieguši lielāko ieguldījumu vai darījuši vairāk, nekā prasa pienākums, ir gada balvas tradīcija. Piemēram, mūsu uzņēmumā šāda tradīcija pastāv jau vairākus gadus, un pieredze liecina, ka tas ir arī labs iesākums jaunam darba gadam, jaunam cēlienam. Nereti tieši pēc gada balvas no darbiniekiem varam dzirdēt: “Tagad gads patiešām ir sācies!” Ir liels gandarījums redzēt, ka arī komandai šis ir svarīgs un gaidīts notikums, turklāt tas palīdz iedzīvināt uzņēmuma vērtības – drosmi, rūpes un efektivitāti – reālajā dzīvē, neļaujot tām palikt aizmirstām mājaslapā vai definētajos vadības dokumentos, kā tas nereti notiek daudzos uzņēmumos. Ikgadējā balva “Helmes pērles” nav tikai formāla tradīcija – no darbinieku puses ir liela atsaucība. Kopumā uzņēmumā ir vairāk nekā 80 darbinieku, un 57 kolēģi tika nominēti tādās kategorijās kā “Gada līderis”, “Gada profesionālis” u. c. Jāpiebilst, ka šādas tradīcijas var veidot neatkarīgi no tā, cik daudz darbinieku ir uzņēmumā.

Kāpēc nepieciešams novērtēt savu darbinieku?

Nenoliedzami, šādas un līdzīgas tradīcijas prasa ieguldījumus no uzņēmuma puses – ne vienmēr lielas finansiālas investīcijas, bet, piemēram, laiku un citus resursus. Kāpēc to ir vērts darīt? Iemesli ir vairāki. Kā jau minēts, tas ir veids, kā apvienot patīkamo un lietderīgo, piemēram, balvu pasniegšanas ceremoniju var apvienot ar kādu informatīvi izglītojošu semināru, lekciju vai forumu. Tas ir veids, kā motivēt un pateikties darbiniekiem, un patiesībā arī lieliska iespēja pamanīt komandas locekļu stiprās puses. Piemēram, aicinot darbiniekus ieteikt, kurš, viņuprāt, bijis gada līderis komandā, reizēm var pamanīt līdera dotības arī cilvēkos, kuri nav vadošos amatos. Tas savukārt var pavērt plašākas izaugsmes iespējas gan attiecīgajam cilvēkam, gan komandai un uzņēmumam kopumā.

Strādāt jēgpilni vai tikai pelnīt?

Lai spētu iedzīvināt šādas tradīcijas un uzturēt uzņēmuma vērtības dzīvas, liela nozīme ir uzņēmuma vadībai un vēl lielāka – īpašniekiem. Tam, kāda bijusi īpašnieka motivācija, veidojot attiecīgo uzņēmumu. Ja īpašnieka mērķis ir tikai un vienīgi peļņas gūšana, tad neatkarīgi no nozares un tā, cik ļoti vadītājs centīsies rūpēties par komandu, ilgtermiņā tas nestrādās. Cenšoties būt cilvēcīgs, uzņēmuma vadītājs ilgtermiņā izdegs. Taču, ja arī uzņēmuma īpašnieku mērķis ir radīt pievienoto vērtību un strādāt jēgpilni, neizpaliks arī cilvēcīga attieksme un rūpes par darbinieku. Aicinātu tiekties pēc mērķa, ka uzņēmums ir labākais partneris ikvienam – gan darbinieku mērķu sasniegšanai, gan klienta izaugsmei. Uzņēmuma svarīgākais resurss ir darbinieki – tās ir pērles, kas jāspodrina gan svētkos, gan ikdienā. Un, jo spožāk šīs pērles mirdzēs, jo vairāk iegūs uzņēmums un arī nozare kopumā.