Kvalitātes politika

Lai paaugstinātu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu informācijas drošību, SIA Helmes Latvia savā darbībā ir ieviesusi kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar ISO 9001 standarta prasībām.

Mūsu kvalitātes vadības sistēma balstās uz Helmes grupas vērtībām – Caurage, Care, Efficiency (drosme, rūpes/atbalsts un efektivitāte).

Helmes grupas misija ir “We strive to be the best partner for sustainable growth for all our people and our client’s business“.

Klientu apkalpošanas un sniegto pakalpojumu kvalitātes mērķu izstrādē un saskaņošanā tiek sabalansētas klientu izvirzītās prasības un uzņēmuma ekonomiskās un attīstības intereses.

Helmes Latvia kā svarīgāko savas darbības aspektu ir izvirzījusi pilnīgu klienta vēlmju izpratni un realizāciju, izstrādājot un uzturot dažādas lietojumprogrammas, nepieļaujot novirzes no savstarpējā sadarbībā ar klientu formulētajām prasībām vai līguma nosacījumiem, kas nodrošina uzņēmuma augstu konkurētspēju Latvijas tirgū un maksimālu klientu apmierinātību.

Helmes Latvia ievēro un īsteno gan uzņēmuma iekšējās ar klientu apkalpošanu saistītās prasības, gan attiecināmajos normatīvajos aktos definētās prasības sniegtajiem pakalpojumiem.

Ar izstrādāto uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu esam nodrošinājuši iespēju to nepārtraukti uzlabot, pilnveidot un attīstīt, tādējādi uzlabojot uzņēmuma vadības un pamatprocesu veiktspēju un efektivitāti, ar mērķi palielināt klientu apmierinātību, novērst potenciālās un esošās kļūdas, identificēt un pārvaldīt pastāvošos riskus.

Kvalitātes vadības sistēmas efektīva darbība tiek nodrošināta ar ieviestās pārvaldības sistēmas regulāru uzraudzību, nepārtrauktu uzlabošanu, kā arī iekšējo auditu veikšanu.