Sazināties

Informācija par personas datu apstrādi

SIA “Helmes Latvia” veic Jūsu personas datu apstrādi, lai fiksētu un saglabātu Jūsu kontaktinformāciju saziņas nodrošināšanai.

Augstākminētās datu apstrādes pārzinis ir SIA “Helmes Latvia”, reģistrācijas nr. 40003016728, adrese: Mūkusalas iela 42D, Rīga, LV-1004, Latvija.

Visu informāciju par SIA “Helmes Latvia” veikto datu apstrādi varat iegūt, rakstot uz e-pastu latvia@helmes.com vai zvanot uz tālruni +371 28800062